top of page
Anker 1
medvandrer.jpg

Studiepoeng

Samarbeid med HLT - Høyskolen for ledelse og teologi

Coaching Academy har en lang historie med samarbeid og en god relasjon til HLT - Høyskolen for Ledelse og Teologi. Vi tilbyr en praktisk rettet opplæring i coaching og i samarbeid med HLT kan vi tilby studiepoeng knyttet til våre moduler.

Hvordan virker det?

Emnet "Coaching, veiledning og ledelse" (VEL1250), som gir 10 studiepoeng, kan du ta via Coaching Academy. Dette gjelder når du har gjennomført alle våre åtte moduler, altså både CA I og CA II.

Studenter som har gjennomført Coaching Academy kan få mulighet (gjennom enkeltvedtak i administrasjonen) til å ta skriftlig eksamen, ikke muntlig. I emnebeskrivelsen står det følgende: «Studenter som kan dokumentere relevant og tilstrekkelig praksis og opplæring innenfor coaching/veiledning, kan gjennom enkeltvedtak gis rett til å ta eksamen i faget. I slike tilfeller erstattes evalueringsformene ovenfor med en seks timers skoleeksamen». Det innebærer at studenter fra CA får tilgang til Moodle og må sette seg inn i faglitteraturen, som er aktuell for eksamen. Dette kan gjøres fordi de har gjort de praktiske dimensjonene av faget gjennom kursene i Coaching Academy. Skriftlig eksamen vil normalt da gjennomføres i høstsemesteret, da VEL1250-faget gjennomføres.

Du har tilbud om å delta på forelesningene, men det er ikke et krav. Faglitteraturen som du må sette deg inn i sammenfaller delvis med det vi ellers anbefaler på CA.

Emnebeskrivelsen finner du her: https://hlt.no/vel1250/

Hva koster det?

Dersom du kun tar dette emnet vil du kun betale en semesteravgift for enkeltemne. Her forholder du deg direkte til HLT. Du finner priser her: https://hlt.no/studieavgift/

Hva må jeg gjøre?

Om du har fullført modul 1-8 på Coaching Academy kan du ta direkte kontakt med HLT og søke. Se https://hlt.no/studieopptak/ 

​De som søker bør ha studiekompetanse, eller søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

bottom of page