top of page
Anker 1
medvandrer.jpg

Hvem er vi?

Historie

Coaching Academy ble etablert som kurskonsept i 2012 som en videreføring og videreutvikling av Lederskolens coachingmoduler. Lederskolen ble etablert i 1999 og startet med undervisning i coaching i 2006.

Lederskolen og Coaching Academy har sitt utspring og base i Pinsebevegelsen og har hatt et bredt nedslagsfelt blant ansatte og frivillige i bredden av kirker, menigheter og organisasjoner i Norge. Kursene har også blitt gjennomført i Sverige.

CAN - Coaching Academy Nettverk består av personer som har fullført alle modulene, blitt godkjent som coach og forpliktet seg på etiske retningslinjer.

Lederteam, lærere og stab

Hogne Steinnes - daglig leder (hogne@coachingacademy.no / 90660541)

Turid Kolbjørnsgard - kurskoordinator

Vigdis Skau Gjervoldstad - lærer og faglig leder. Sertifisert i coaching (ICF).

Toril Nygreen Grave - ekstern faglig bidragsyter/lærer. Sertifisert på høyeste nivå (MCC) i coaching (ICF).

Jenny Bergh - ekstern bidragsyter/lærer. PCC-sertifisert i coaching (ICF) og har ledet Coaching Academy i Sverige.

Runar Wold - leder av frivillig stab

Øyvind Bruun Edvardsen - stab

bottom of page