top of page
Anker 1
medvandrer.jpg

Kurs

Kursbeskrivelse

Coaching Academy (CA)

er modulbasert og fleksibelt tilrettelagt for deg som har en travel hverdag, og består av i alt åtte moduler. Normalt gjennomføres to moduler pr. semester, men det kan også kjøres med noe kortere tid mellom modulene.

CA er beregnet for deg som ønsker å mestre coaching som verktøy i ulike typer samtaler og relasjoner.

 

Hver modul har 12 undervisningstimer (1,5 dag), og det legges stor vekt på praksis kombinert med relevant teori.

Mellom modulene legger vi opp til at deltakerne praktiserer seg imellom per telefon/videosamtale eller ansikt til ansikt.

Det vil være omtrent én samtale mellom hver modul, pluss at du lar deg coache tilsvarende.

Utover dette er det mye praksis på selve modulene.

 

Vi anbefaler å lese litteratur som det henvises til, men dette er ikke et krav. Aktuelle bøker er:

 

”Coaching – Hva, hvorfor, hvordan” av Susann Gjerde

”Co-Active Coaching” av Kimsey-House & Sandahl

 Arbeidsmengden vil avhenge av hvor mye du legger i det og hva du vil ha ut av kurset.

Du vil få nok utfordringer til å strekke deg langt, men vi tar høyde for at vi alle er på forskjellig sted i livet.

Coachingfaglig bygger vi på definisjonene og kjernekompetanser for coaching fra ICF - International Coaching Federation. Vi samarbeider også med HLT - Høyskolen for Ledelse og Teologi.

 

CA I: Modul 1-4

 

Modul 1: Legge grunnlaget for coaching

Avklare verdi-, menneske- og læringssyn samt innføring i hva coaching er og ikke er. Coachingkontrakt og innhold i første coachingtime.

Livshjulet. ICFs etiske retningslinjer og de to første kjernekompetansene til ICF.

 

Modul 2: Etablere en gjensidig relasjon

Etablere tillit og nærhet samt oppnå gjensidig relasjon med fokuspersonen. Tre nivå av lytting.

Coachingens dans i øyeblikket. Gjennomgang av tredje og fjerde ledd i kjernekompetansene til ICF.

 

Modul 3: Effektiv kommunikasjon

Aktiv lytting, de virkningsfulle spørsmål og behovet for direkte og effektiv kommunikasjon.

Fokus på co-active coaching, og bruk av metaforer og lignelser. Gjennomgang av femte, sjette og sjuende ledd i kjernekompetansene til ICF.

 

Modul 4: Fasilitere læring og resultatoppnåelse

Gangen i en coachingrelasjon. Perspektivcoaching. Skape bevissthet som forutsetning for planlegging for å nå sine mål.

Fokus på å håndtere fremgang og ansvarlighet. Gjennomgang av åttende, niende, tiende og ellevte ledd i kjernekompetansene til ICF.

CA II: Modul 5-8

Modul 5: Verdiforankret coaching

Undervisning i verdibasert ledelse, bevisstgjøring om viktigheten av eget verdigrunnlag og bruk av verdier som verktøy i coaching.

Fokus på viktigheten av visjon og innføring i visualisering som coachingverktøy. Introduksjon i LØFT (Løsningsfokusert tilnærming).

 

Modul 6: Tilstede og målrettet

Grenseoppgangen mellom terapi og coaching. Innføring i prosesscoaching for å gi rom for at fokuspersonen kan oppleve eget liv og få egenutvikling. Gjennomgang av og bruk av GROW-modellen.

 

Modul 7: Integrasjon av coachingmetoder

Fokus på valg av coachingmetoder og forberedelser for godkjenning som coach.

Innblikk i forskning om coaching og coachingens plass i kirken. Erfaringsdeling fra det å leve av coaching.

 

Modul 8: Ditt coachingprosjekt

Oppgaveløsing for godkjenning som coach og gjennomgang videre for den enkelte som coach. Bruk av coaching som leder, som samtalepartner og som coach.

 

Hva er coaching?

Coaching Academy definerer coaching slik:

 

«Profesjonell coaching er et pågående profesjonelt samarbeid som hjelper mennesker til å skape ekstraordinære resultater i sine liv, karrierer, bedrifter eller organisasjoner. Coachingprosessen har som målsetting å fremme selvinnsikt, prestasjonsforbedring og økt livskvalitet hos fokuspersonen»

 

I hver coachingsamtale velger fokuspersonen hva som skal fokuseres i samtalen, mens coachen lytter og bidrar med observasjoner og spørsmål. Interaksjonen skaper klarhet og hjelper fokuspersonen til handling.

Ved å bevisstgjøre fokuspersonens fokus rundt ulike valgmuligheter, bidrar coaching til at fokuspersonen kommer et skritt videre.

 

Coaching konsentrerer seg om hvor fokuspersonen er akkurat nå og hva de er villige til å gjøre for å komme dit de ønsker å være i fremtiden.

En godkjent coach forstår at resultatet er avhengig av fokuspersonens intensjoner, valg og handlinger, støttet av coachens anstrengelse og bruk av coachingprosessen.

bottom of page