Vi tränar dig i coaching

Våra deltagare är en spännande mix av näringsliv och ideell sektor. De är ledare, företagare, entreprenörer, handledare, själavårdare, pastorer, präster, rektorer, pedagoger och diakoner samt blivande coacher. De har alla det gemensamt att de sätter stort värde på de människor som de har omkring sig.

Vi utbildar dig som…

  • vill utveckla dig ledarskap och stärka din kommunikation.
  • vill få verktyg för effektivt lärande byggt på Kolbs lärandecirkel.
  • som behöver fler verktyg och metoder för ditt arbete.
  • arbetar som ledare, konsult, projektledare eller kanske HR-ansvarig.


  Utbildningens innehåll

  • 90 utbildningstimmar fördelat på åtta träffar över ett år 

  • Metoder och verktyg för din coaching
  • ICFs etiska riktlinjer
  • ICFs kärnkompetenser
  • Coachpraktik och personlig feedback
  • Lärplattform med sammanfattningar, filmer, länkar, interaktion.
  • Personlig utveckling
  • Värderingsarbete i coachingen


  Du är lämplig som elev hos oss..

  ...om du har intresse av utveckling av människor individuellt och i grupp. Du
  behöver vara beredd på att kursen kräver tid och engagemang utöver kurstillfällen. Att gå hos oss innebär en personlig utvecklingsresa.