Vi är ACSTH certifierade


Internationella Coach Federationen (ICF)

1995 grundades ICF en branschorganisation för coacher globalt med syftet att utveckla coachingens hantverk och praxis samt verka för vetenskaplig forskning inom området.

Idag är vi ca 29 000 anslutna coacher i 140 länder, alla med samma definition av coachingens 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer, och växer. I Sverige har vi vår eget ICF-chapter där vi ICF-anslutna coacher (medlemmar) arbetar för utvecklingen i branschen på hemmaplan. Vi är den svenska branchorganisationen för coacher och finns under Företagarna.

ICF har inga ”egna” utbildningar eller coacher. Det är en oberoende organisation som certifierar coacher och utbildningar. ICF är idag ett betydande varumärke som står för kvalité. För medlemskap krävs 60 utbildningstimmar på en skola som utbildar i de 11 kärnkompetenserna samt de etiska riktlinjerna. Vår utbildning har 90 ACSTH -godkända timmar. 

Vill du veta mer eller har frågor inför ditt val av utbildning?

Behöver du mentorcoaching inför din ACC -certifiering?

Vi berättar gärna mer ring oss på +46 709 140 786 eller maila info@coachingacademy.se