En coach är en processexpert. Är utbildad i att leda processer från nuläge till ett önskat läge. Coachingen syfte är att stödja den eller de som coachen arbetar med, att våga tänka nytt eller annorlunda, att utforska sina önskemål, möjligheter och resurser. En coach syfte är att leda processen framåt.

Vi utbildar i professionell coaching. Coaching är ett utomordentligt verktyg och förhållningssätt för den som leder förändringsarbete och som arbetar med människor som till exempel ledare på olika nivåer, lärare eller konsulter.