Hva er Coaching Academy?

Har du et ønske om å hjelpe mennesker til å oppdage sine iboende ressurser og potensial? Drømmer du om å bidra til at andre får realisere sine egne drømmer og nå sine mål? Deler du vår visjon om at alle ledere bør ha tilgang på en kvalifisert coach i sitt eget nærmiljø? Ønsker du selv å være en seriøs aktør i et coachende miljø - i så fall er Coaching Academy (CA) noe for deg.

Coaching Academy
tilbyr undervisning i coaching, og retter seg mot mennesker i organisasjoner, kirker og menigheter, samt andre som ønsker å utvikle en coachende væremåte, coachende lederstil og/eller jobbe som coach. 

Coaching Academy
underviser i de elleve kjernekompetansene for coaching som er utarbeidet av International Coach Federation (ICF) og bygger på ICFs Etiske retningslinjer.

Coaching Academy
består av fire moduler pr år, vanligvis 2x2 dager/kvelder (12 undervisningstimer per modul) pr. halvår. Etter åtte moduler er det mulig å bli medlem i Coaching Academy Nettverk (CAN). Etter fullførte åtte moduler kvalifiserer du også til medlemsskap i ICF og kan bygge videre på dette for å bli en sertifisert coach gjennom ICF. Våre åtte moduler er nylig blitt godkjent av ICF, nærmere bestem som ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours Provider. Det betyr av vi er et godt alternativ for deg som ønsker å gå mot en ICF-sertifisering som coach.