CA I:1 Legge grunnlaget for coaching

Avklare verdi-, menneske- og læringssyn samt innføring i hva coaching er og ikke er. Coachingkontrakt og innhold i første coachingtime. Livshjulet. ICFs etiske retningslinjer og de to første kjernekompetansene til ICF.

CA I:2 Etablere en gjensidig relasjon

Etablere tillit og nærhet samt oppnå gjensidig relasjon med fokuspersonen. Tre nivå av lytting. Coachingens dans i øyeblikket. Gjennomgang av tredje og fjerde ledd i kjernekompetansene til ICF.

CA I:3 Effektiv kommunikasjon

Aktiv lytting, de virkningsfulle spørsmål og behovet for direkte og effektiv kommunikasjon. Fokus på co-active coaching, og bruk av metaforer og lignelser. Gjennomgang av femte, sjette og sjuende ledd i kjernekompetansene til ICF.


CA I:4 Fasilitere læring og resultatoppnåelse

Gangen i en coachingrelasjon. Perspektivcoaching. Skape bevissthet som forutsetning for planlegging for å nå sine mål. Fokus på å håndtere fremgang og ansvarlighet. Gjennomgang av åttende, niende, tiende og ellevte ledd i kjernekompetansene til ICF.


Kursbeskrivelse CA I

Du kan laste ned hele kursbeskrivelsen for modulene 1-4 HER


Kursbeskrivelse CA II

Du kan laste ned hele kursbeskrivelsen for modulene 5-8 HER


OSLO 2017/2018:

CA I

  • 20.10-21.10 - 2017 Modul 1
  • 01.12-02.12 - 2017 Modul 2
  • 19.01-20.01 - 2018 Modul 3
  • 16.03-17.02 - 2018 Modul 4

CA II

  • 15.09-16.09 - 2017 Modul 5
  • 20.10-21.10 - 2017 Modul 6
  • 19.01-20.10 - 2018 Modul 7
  • 16.03-17.03 - 2018 Modul 8

Fredag 09:30 - 17:00

Lørdag 09:30 - 15:00

Kurssted/vertskap:
Filadelfiakirken

St Olavs gate 24

0166 Oslo